Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kartlegging og opprydding i spredte avløp

Forslag til Handlingsplan for kartlegging og opprydding i spredt avløp i Jevnaker kommune 2018-2021 er lagt ut til offentlig ettersyn. I 2018 starter Jevnaker kommune et omfattende prosjekt med kartlegging og opprydding i spredt avløp. I handlingsplanen presenteres målet med prosjektet, grunnleggende lovverk, samt hvordan prosjektet skal utføres. 

Høringsfristen er 1. august 2018.

Høringsbrev

Handlingsplan for kartlegging og opprydding i spredte avløp

Samlet saksframstilling fra kommunestyrets behandling.

Spørsmål knyttet til planen kan rettes til: Ingeniør/miljøansvarlig Ylva Swärd, e-post ylva.sward@jevnaker.kommune.no  

Eventuelle innspill/merknader til planen sendes Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker eller postmottak@jevnaker.kommune.no