Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppstartsvarsel for revidering av reguleringsbestemmelser i Jevnaker sentrum

- høringsfrist 14.desember

Med bakgrunn i vedtak gjort i kommunestyret 12.11.20, ønsker administrasjonen i Jevnaker kommune å justere reguleringsbestemmelsene som er vedtatt for Plan 66, områdeplan for Jevnaker sentrum. Det er ingen arealformål som skal endres i de eksisterende planene. Formålet med revideringen er å gjøre en justering av bestemmelsene i eksisterende planer for at bestemmelsene i større grad skal harmonisere med plankartet, og for at bestemmelsene skal fungere som et godt styringsverktøy for å utvikle Jevnaker sentrum.

Høringsfrist er satt til 14. desember 2020

Vi ber om at uttalelser merkes med saksnummer 20/3320, og sendes til Jevnaker kommune via vårt postmottak enten via epost: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til:

Jevnaker kommune
Postboks 60
3521 Jevnaker

Les vedtaket gjort i kommunestyret her

 

Lurer du på noe?
Spørsmål i forbindelse med saken kan rettes til saksbehandler Andreas L. Solberg via epost: anle@jevnaker.kommune.no eller telefon 477 58 663.