Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utbyggingsavtale for Bergermoen Park

Utbyggingsavtale: 

Du finner utbyggingsavtalen her.

Jevnaker kommune har sammen med OBOS Block Wathne  fremforhandlet utbyggingsavtale for Bergermoen Park på Jevnaker. 

I henhold til pbl § 17-4, legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med tilbakemeldinger til utbyggingsavtalen er 15.04.2021. Tilbakemeldinger sendes til postmottak@jevnaker.kommune.no alternativt per post til Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker kommune

Øvrige vedlegg:

Reguleringsplan - Bergermoen Park
Reguleringsbestemmelser - Bergermoen Park
VA-plan - Bergermoen Park
Kommunalteknisk norm - del 1
Kommunalteknisk norm - Del 2 - Overtakelsesforretning - vedtatt 17.12.2015
Kommunalteknisk norm - Kum-kort, vedtatt 15.12.2015
Tegningsliste -landsksap, elektro, veg 
Tegningsliste - vann og avløp, overvann