Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommunereform: Jevnaker - sammen eller alene?

Jevnaker kommune - sammen eller alene?

Det foreligger en intensjonsplan for å danne ny kommune sammen med Ringerike og Hole. Det er også utredet om Jevnaker skal bestå som egen kommune.

Beslutning 21. juni 

Mandag 30. mai kl 10-21 ble det avviklet folkeavstemning i Jevnakerhallen. Alle over 16 år kunne stemme.

Se resultatet: Kommunereformen: 47,26 prosent stemte

Jevnaker kommunestyre skal ta beslutning om kommunereformen tirsdag 21. juni, kl 18:00 – åpent møte.

Se alle dokumenter

Bakgrunn og informasjon finner du på nettstedet Form din framtid  som de tre kommunene har sammen. Der finner du alle dokumenter knyttet til utredning og prosess i Hole, Jevnaker og Ringerike. 

Arbeidet er en del av kommunereformen som er satt i gang i hele landet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Jevnaker-rapportene

Det som gjelder Jevnaker spesielt, finner du her.

I mai 2016 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse hvor 400 personer over 16 år ble ringt opp. Se rapporten fra innbyggerundersøkelsen (Pdf) 

Ordfører Lars Magnussen har satt opp et skjema hvor han analyserer konsekvenser ved valg av alternativer. Det er en liste i 21 punkter. Se skjema med ordførerens momenter.

Se brosjyre Jevnaker - sammen eller alene?

En samlet rapport som oppsummerer helheten og alle gruppearbeid  heter «Jevnaker - fortsatt egen kommune», og du kan lese hele rapporten her. (Pdf) Som underlag for samlerapporten finnes fire delrapporter som belyser Jevnakers muligheter for å bestå som egen kommune:

Se spørsmål fra kommunestyret, med svar fra administrasjonen, til behandling 17.3.2016:

Prosessen lokalt startet i mars 2015 og vil pågå fram til juni 2016. Jevnaker startet å utrede sammen med Ringerike, mens Hole kommune er kommet inn i prosessen senere, ved årsskiftet 2015/16.

Program og prosjektbeskrivelse

Program for utredning av kommunereformen i Jevnaker og Ringerike, pr. 12.2.2015 (pdf)

Oppstart

Presentasjoner fra oppstartsseminar 5.3.2015:

Innkalling og program oppstartsseminar (pdf)

Mulighetenes region v. Geir Vinsand, NIVI

Presentasjon av strukturen, framdrift, gruppene og mandatene v. Ringerikes ordfører Kjell B. Hansen

Felles verdigrunnlag og plan for kommunikasjon og medvirkning. v. Jevnakers ordfører Hilde Brørby Fivelsdal 

Fakta om kommunenes drift. Status pr. mars 2015 - Ringerike v. Ringerikes rådmann Tore Isaksen

Fakta om kommunenes drift. Status pr. mars 2015 - Jevnaker v. Jevnakers rådmann May-Britt Nordli

 

Mer informasjon se kommunereform.no på regjeringen.no