Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Personvernerklæring

Jevnaker kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.

For å kunne utføre oppgaver og tilby deg gode tjenester, må vi ofte samle inn og behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må vi sørge for at behandlingen er:

  • lovlig, rettferdig, korrekt og åpen
  • konfidensiell, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige
  • være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette
  • kun blir benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger det som er nødvendig eller pålagt
  • basert på samtykke når formål ikke er hjemlet i lov og forskrift

Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver

For å kunne tilby deg de tjenestene du har krav på har kommunen mange systemer og registre.  

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at formålet med tjenesten er hjemlet i lov og forskrift, at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.  

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

Behandlingsansvarlig

Jevnaker kommune er behandlingsansvarlig, og kan kontaktes via:
E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no
Telefon: 613 15700 (kommunens sentralbord)

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker
Postadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Offentlighet, innsyn og postlister

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentlighetslova. 

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige og blir publisert på våre postlister. Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Dokumenter som inneholder sensitive opplysninger blir unntatt offentlighet, og merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Disse reglene gjelder også arkivverdige eposter.  Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.