Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Personvernombud

Bistand i spørsmål om personvern som gjelder kommunen

Personvernombudet veileder kommunens egne virksomheter i hvordan de kan behandle personopplysninger på en god måte og i tråd med regelverket.

Ombudet bistår ansatte og innbyggere med personvernspørsmål.

Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.  All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta ditt personvern gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandlet.

Arbeidsoppgavene til personvernombudet er å øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt i kommunen.

Personvernombudet har taushetsplikt.
 

Hvordan kontakte personvernombudet

E-post: personvernombud@jevnaker.kommune.no

Telefon: 613 15700  (kommunens sentralbord)

Post: Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Personvernombudet skal:

  • Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine
  • Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet
  • Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Informere og gi råd til de som er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene
  • Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Ledelsen er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med regelverket.

Rettigheter  

Alle innbyggere og ansatte har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling avpersonopplysninger. De har rett til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem. Ansatte har på samme måte rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem. For mindreårige og umyndige har foresatte eller verger etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.

 Den registrerte har også andre rettigheter etter loven, som f.eks. retten til å rette eller supplere opplysninger.

Innbyggere og ansatte, som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i kommunen, kan kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen.

Andre spørsmål om personvern kan rettes til personvernombudet.

Kriterier og vilkår

Personvernombudet i Jevnaker Kommune kan bare hjelpe med spørsmål som gjelder personopplysninger registrert i Jevnaker Kommune sine virksomheter.

Andre spørsmål må rettes til den virksomheten som har registrert personopplysningene eller Datatilsynet.