Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plan 73 Elgkollen

- planen er vedtatt

Den 20.06.2019 i sak 42/19 fattet Jevnaker kommunestyre endelig vedtak for Plan 73 Elgkollen.

Nedenfor ligger de vedtatte plandokumentene samt samlet saksfremstilling for den politiske saken.

Dokumentene ser du her:

 

Du har rett til å klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefrist er 3 uker, innen fredag 13.september.