Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plan 78 FV. 241 Kleggerud

- trafikksikkerhetstiltak vedtatt

Ved kommunestyrets behandling ble det den 05.09.2019 fattet følgende vedtak:

I sak 69/19:

1. Plan 78 Trafikksikkerhetstiltak FV. 241 Kleggerud vedtas

2. Jevnaker kommunestyre stiller seg bak alternativ B i Ringerike som en ønsket løsning på den helhetlige planen på tvers av kommunegrensen.

 

Dokumentene i saken finner du ved å trykke på lenkene under:

 

Du har rett til å klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefrist er 3 uker, innen 31.oktober.