Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plan 80 - holdeplass Ragnhildrud - Vestre Olum

- planen er vedtatt

Ved kommunestyrets behandling ble det den 05.09.2019 fattet følgende vedtak i sak 73/19:

Plan 80 – E16 - Detaljreguleringsplan for holdeplass Ragnhildrud - Vestre Olum vedtas med alternativ 1.

 

Vedlegg som hurtigkobles på nettsaken:

 

Du har rett til å klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefrist er 3 uker, innen 31.oktober.