Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plan for Bergermoen Park er vedtatt

Den 28.03.2019 i sak 15/19 fattet Jevnaker kommunestyre endelig vedtak for Plan 76 Bergermoen Park.

Nedenfor ligger de vedtatte plandokumentene samt samlet saksfremstilling for den politiske saken.

 

Les planbeskrivelsen her: Planbeskrivelse med KU

Les reguleringsbestemmelser her: Reguleringsbestemmelser Bergermoen Park

Se kart over området: Bergermoen Park - felt 5B-R01-A

Les saksframstillingen her: Samlet saksframstilling