Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Regional plan for Ringeriksregionen

- enstemmig vedtatt

I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud.

Høring av planprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen ble gjennomført med høringsfrist 1. juli 2019. Det kom inn 12 uttalelser. Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 12. august. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget og det ble vedtatt slik styringsgruppa for planarbeidet anbefalte.

Den Regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen ved å samordne innsats på tvers av kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Formålet med planarbeidet er også å bruke planprosessen til å knytte kommunene i Ringeriksregionen sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige myndigheter.

 

Planarbeidet er en partnerskapsbasert planprosess der Hole kommune, Ringerike kommune, Jevnaker kommune og Buskerud fylkeskommune er likeverdige parter.

Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor:

Planarbeidet videreføres nå i tråd med planprogrammets føringer.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Finn Ivar Lied på tlf. 32 80 86 20.