Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eldrerådet 2019-2023

Eldrerådet i Jevnaker består av fem medlemmer

Oversikt over medlemmer i eldrerådet

 

Ole Øystein Larsen leder Norema Seniorklubb oleoysteinlarsen@gmail.com 
Turid Karoline Didriksen Norema Seniorklubb turid.d@live.no
Mona Svenbalrud, nestleder Jevnaker pensjonistforening  monsvenb@online.no
Nina elisabeth Dedekam Roen (Ap) Utpekt av kommunestyret  nina-roen@hotmail.com
Harald Antonsen (Sp) Utpekt av kommunestyret  hantonsen@hadeland-energi.net

 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling:
- Alle saker som gjelder levekårene for eldre
- Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen
- Budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
- Andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Flertallet av rådets medlemmer skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant pensjonistene.