Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Rådet for funksjonshemmede 2019-2023

Medlemmer i rådet for funksjonshemmede
Ingeborg Sandbakken FFO Oppland
Arvid Drolsum NFU Hadeland
Johny Thorsrud
Miriam Tessem Strøm NHF
Per Gunnar Nygård Kommunestyrets representant
Katrine Haug Knutsen Kommunestyrets representant

Rådets ansvars- og arbeidsområde
Rådet er et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen.

Rådet skal ta opp til behandling
- alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede
- rådet kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen
- budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
- andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Rådet er valgt av kommunestyret.
Tre medlemmer med varamedlemmer velges etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og SAFO. To representanter velges blant kommunestyrets medlemmer. De valgte representantene representerer ulike foreninger tilsluttet FFO. Sekretariat for rådet er politisk sekretariat.