Reglement for barn og unges kommunestyre

10.4 Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre består av elevrådene (5 representanter fra hvert elevråd) ved alle skolene i Jevnaker kommune. Barn og unges kommunestyre holder møte minimum en gang i året og behandler tildeling av midler (som kommunestyret har avsatt for utdeling) i tillegg til andre saker de ønsker satt på dagsorden.

Møtet ledes av elevrådsleder på ungdomsskolen. Møtet planlegges i samarbeid med elevrådsleder, sosiallærer i politisk sekretariat. Politisk sekretariat er sekretariat for barn og unges kommunestyre.