Sluttrapport Politisk organisering

Kommunestyret nedsatte i kommunestyrets møte 13.10.2016 ei arbeidsgruppe bestående av gruppelederforum, rådmannen og politisk sekretær for en gjennomgang av den politiske organiseringen. Notatene og oppsummeringene fra møtene dannet grunnlaget for sluttrapporten som ble vedtatt i kommunestyrets møte 31.08.2017 i sak 63, Rapporten finner du her