Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Politiske partier i Jevnaker kommune

Arbeiderpartiet  
Leder Per Gunnar Nygård
Telefon
905 84 700
Epost pegn@online.no
   
Sosialistisk venstreparti  
Leder Anne Paulsen
Telefon 930 61 270
Epost annepaulsen1@gmail.com
   
Miljøpartiet De grønne  
Leder Arvid Udo de Haes
Telefon 924 14 950
Epost jevnakeroglunner@mdg.no
   
Senterpartiet  
Leder Iver Tollef Stastad
Telefon 902 74 737
Epost istastad@frisurf.no
   
Høyre  
Leder Geir Olsen
Telefon 971 93 906
Epost geir.olsen@milnor.no
   
Fremskrittspartiet  
Leder Maria Therese Andresen-Aldersjøen
Telefon 952 97 361
Epost matheal@online.no