Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Politiske partier


Politiske partier i Jevnaker kommune

Parti LederTelefon                     E-post
Arbeiderpartiet Odd Gunnar Heitun    oheitun@online.no
Sosialistisk
Venstreparti
Anne Paulsen  930 61 270  annepaulsen1@gmail.com
Miljøpartiet De Grønne Miriam Tessem Strøm   980 02 088 jevnaker@mdg.no
Senterpartiet Anne E. Ballangrud    
Høyre Geir Olsen  971 93 906  geirolsen@milnor.no
Fremskrittspartiet Maria Therese Aldersjøen  952 97 361  leder@jevnaker.frp.no