Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Arbeiderparti

- presentasjon i forbindelse med valget 2019

I løpet av august gir vi dere et lite innblikk i de forskjellige partienes valgprogram her i Jevnaker. Lokaldemokratiet er helt avhengige av at innbyggerne stiller opp politisk og engasjerer seg i det som skjer i bygda. Vi trenger at mennesker sier ja til å stille til valg og deltar i utviklingen av barnehager og skoler, hva slags tilbud det skal være på JORS og hvordan fjordlandsbyen Jevnaker skal bli. Vi er heldige som har innbyggere som engasjerer seg nok til å si ja til å stå på liste, derfor håper vi at du som innbygger bryr deg nok til å bruke stemmeretten din. Kommunestyre- og fylkestingsvalget går av stabelen 8. og 9.september. Godt valg!

 

Jevnaker Arbeiderparti

Bildet viser et felles gruppebilde av kandidatene til Jevnaker arbeiderparti

 

I dag har Jevnaker Arbeiderparti ordføreren i kommunen vår. Lars Magnussen gir seg etter 4 år som ordfører. Arbeiderpartiet har i dag åtte av de de 19 faste representantene i kommunestyret.

 

Utdrag av partiprogrammet:

I Jevnaker skal alle føle seg inkludert, verdsatt og trygge. Det skal være likhet for alle; vi skal ha det vi trenger og få hjelp når vi trenger det. Likeverd og inkludering er viktige forutset­ninger for å nå målet om et sterkere fellesskap. Innbyggerne i Jevnaker skal ha gode skoler, en jobb å gå til, god omsorg og møteplasser som bygger fellesskap på tvers av alder, kjønn og bosted. Arbeid = velferd, og velferd skaper gode tjenester til Jevnakers innbyggere.

Jevnaker Arbeiderparti vil ha et inkluderende samfunn med reduserte forskjeller og like muligheter for alle. Sterkere felleskap er vårt svar på fremtidens utfordringer.

Vi vil legge til rette for økt samarbeid mellom kulturlivet og frivillige lag/ foreninger. Alle skal føle seg trygge og ivaretatt. God lokal beredskap hos politi, brann- og redningstjenesten og legevakt skal sikre dette.

Vi vil fortsette å satse på forebyggende arbeid; barn og unge er vår viktigste ressurs for framtiden. Våre eldre og unge skal sikres en god og verdig omsorg. Full barnehagedekning, byggeklare tomter, gode kommunale tjenester og et variert servicetilbud er slik vi vil møte fremtiden.

Her kan du lese hele Jevnaker Arbeiderparti sitt partiprogram

 

Dette sier toppkandidatene om seg selv:

1.kandidat Morten Lafton

Bildet viser Morten Lafton

Morten er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i sammen skal jobbe for et inkluderende, trygt og sterkere fellesskap for alle. Et sterkere fellesskap som gir alle en meningsfull hverdag med arbeid, gode skoler for barna, gode fritidstilbud, at vi får hjelp når vi trenger det og en verdighet i eldreomsorgen. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn. Hva kjennetegner ordførerkandidaten? Morten er blid, målbevisst, ansvarlig og rettferdig. Han er svært samfunnsengasjert og har to perioder i kommunestyret bak seg. 

Jobber til vanlig som politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor.

 

2.kandidat Kristine Belsby 

Bildet viser Kristine Belsby Bjertnæs

Den nye varaordfører-kandidaten er ei aktiv jente på flere områder. Hun stortrives med familien rundt seg, veldig gjerne på turer i skog, mark og fjell. Hun rir aktivt og er i stallen så ofte det lar seg gjøre. Hun er svært glad i å trene, og er ivrig i fotballsporten, både som tidligere spiller og dommer. Kristine ønsker gjennom sitt politiske engasjement å sette fokus på at Jevnaker kan prioritere å ha gode tjenester for barn/unge og for eldre og syke. Hun er dessuten bevisst på at Jevnaker i årene framover må arbeide for å få enda mer fart i næringslivet. I tillegg er Kristine også interessert i landbruk og husdyrhold.

Kristine har jobbet som seniorkonsulent i Eiendomsdivisjonen ved Kartverket siden 2006.

 

Jevnaker Arbeiderparti sin hjemmeside - trykk her.