Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Fremskrittsparti

- presentasjon i forbindelse med valget 2019

I løpet av august gir vi dere et lite innblikk i de forskjellige partienes valgprogram her i Jevnaker. Lokaldemokratiet er helt avhengige av at innbyggerne stiller opp politisk og engasjerer seg i det som skjer i bygda. Vi trenger at mennesker sier ja til å stille til valg og deltar i utviklingen av barnehager og skoler, hva slags tilbud det skal være på JORS og hvordan fjordlandsbyen Jevnaker skal bli. Vi er heldige som har innbyggere som engasjerer seg nok til å si ja til å stå på liste, og vi håper at du bryr deg nok til å bruke stemmeretten din. Kommunestyre- og fylkestingsvalget går av stabelen 8. og 9.september. Godt valg!

 

Jevnaker Fremskrittsparti

Bildet viser flere av kandidatene til Jevnaker Frp

 

Partiet har i dag 2 representanter i kommunestyret. Det er Maria Therese Andresen-Aldersjøen og Arne-Johnny Bråthen.

 

Utdrag av partiprogrammet:

Jevnaker FrP ønsker at Jevnaker kommune skal være en kommune hvor den enkelte innbygger føler stor grad av frihet. Fundamentalt i Fremskrittspartiets samfunnssyn står troen på og respekten for det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.

Jevnaker FrP er et lokallag som først og fremst er opptatt av det som skjer i vår egen kommune. Sakene vi arbeider for og med skal være basert på det som er relevant her vi bor.

Jevnaker FrP ønsker en fullstendig avvikling av den usosiale eiendomsskatten på en forsvarlig måte. Eiendomsskatten har vært en nødløsning (ekstraordinært tiltak) – og skal ikke være ment som et bidrag til å finansiere kommunens drift, herunder 1,7 millioner til kulturhus. Avviklingen skal være så rask som mulig, men må naturligvis gjennomføres på en forsvarlig måte.

Jevnaker FrP heier på alle som vil skape verdi i bygda vår! Derfor skal vi samarbeide med lokalt næringsliv, etablert såvel som nykommerne – slik at Jevnaker blir en god og attraktiv kommune å drive og starte bedrift i. Vi ønsker også å tilrettelegge for utbygging og utvikling på en trygg og forsvarlig – men enkel og samarbeidsvillig måte. 

 

Her kan du lese hele Jevnaker Frps partiprogram: Partiprogram 2019-2023

 

Dette sier toppkandidatene om seg selv:

1.kandidat John Bisgaard

Bildet viser John Bisgaard

 

Jeg brenner for at Jevnaker skal være et trygt og godt sted å bo. Det er viktig at kommunens økonomi er forutsigbar og stabil.

Jeg ønsker en total gjennomgang av kommunens drift, angående alt fra administrasjon til eiendom.

Eldreomsorg, barnehager, skoler, kultur og fritidsaktiviteter er viktig. Jeg vil derfor jobbe for at vi har trygge økonomiske rammer for dette. 

Jeg er imot eiendomsskatten, som jeg mener er usosial. Jevnaker kommune bør basere økonomien sin på skatteinntekter og overføringer fra sentralt hold.

Jeg er for at man kan inkludere private foretak, der dette kan være hensiktsmessig i forhold til drift og vedlikehold.

Bisgaard er 53 år og utdannet biltekniker, men er i dag uføretrygdet på grunn av en muskelsykdom. Jeg har i tillegg over 30 år som aktiv frivillig i Røde Kors. Jeg har 3 voksne barn.

 

2.kandidat Martin Greftegreff

Bildet viser Martin Greftegreff

 

Greftegreff er 72 år og er både født og oppvokst på Jevnaker. Jeg er opptatt av rettferdighet og likebehandling av alle Jevnakers innbyggere. Martin sier kort og godt:

Nei til bom! Nei til eiendomskatt! Nei til en dominerende administrasjon! Ja til en god og verdig eldreomsorg! Ja til full barnehagedekning! Ja til et levende næringsliv! Ja til utvikling og vekst!

 

Jevnaker Frp sin hjemmeside: trykk her.