Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Høyre

- presentasjon i forbindelse med valget 2019

I løpet av august gir vi dere et lite innblikk i de forskjellige partienes valgprogram her i Jevnaker. Lokaldemokratiet er helt avhengige av at innbyggerne stiller opp politisk og engasjerer seg i det som skjer i bygda. Vi trenger at mennesker sier ja til å stille til valg og deltar i utviklingen av barnehager og skoler, hva slags tilbud det skal være på JORS og hvordan fjordlandsbyen Jevnaker skal bli. Vi er heldige som har innbyggere som engasjerer seg nok til å si ja til å stå på liste, derfor håper vi at du bryr deg nok til å bruke stemmeretten din. Kommunestyre- og fylkestingsvalget går av stabelen 8. og 9.september. Godt valg!

 

Jevnaker Høyre

Bildet viser Jevnaker Høyre

 

Høyre har i dag 3 av de 19 representantene i det sittende kommunestyret. Geir Olsen er partiets førstekandidat ved årets kommunestyrevalg.

 

Utdrag av partiprogrammet til Jevnaker Høyre:

 

I valgår er det enkelt for politiske partier å love gull og grønne skoger. Det gjør ikke vi. Vi vil selvsagt prioritere barnehager, barnevern, skoler, eldreomsorg osv., men er ærlige på at rammene er stramme. Vi mener at det er riktig å bruke ressurser for å tilrettelegge for omstilling, vekst og utvikling for at Jevnaker skal bli et enda bedre sted å leve enn i dag. Verdier må skapes før bærekraftig velferd og vekst kan loves og leveres.

For å bevare, utvikle og forbedre kommunens tjenester bør vi øke inntektene. Vi har fokus på byggeklare boligtomter og industriarealer og å være attraktive for tilflytting og bedriftsetablering. Vi har hatt full barnehagedekning og har fokus på å etablere nye plasser for å ha et tilbud til alle fremover. Vi har oppgradert en skole og de to andre står for tur.

Alle er enige om at kommunen skal levere gode tjenester til sine innbyggere. Vi skal ha barnehageplasser til alle som vil ha det, skolene skal levere gode resultater, og vi skal ha helse- og omsorgstjenester som tilbyr verdig og trygg omsorg til alle som trenger det.

Dette er hovedgrunnen til at Jevnaker Høyre setter omstilling, vekst og utvikling for kommunen, som den viktigste saken vi som folkevalgte skal jobbe med i årene som kommer.

 

Her kan du lese hele partiprogrammet til Jevnaker Høyre: Program 2019-2023

 

Dette skriver toppkandidatene om seg selv:

1. Kandidat: Geir Olsen

Alder: 64 år

Bakgrunn/yrke: Utdannet ingeniør i Forsvaret med varierende tjeneste.

Deretter jobbet i forsvarsindustrien og annen industri. Tatt utdannelse på BI som Master of Management. Jobber nå som konsulent fra eget selskap og kjører turbuss for Askeladden. Før det var jeg prosjektleder i Andritz.

Brenner for at Jevnaker skal være et trykt og godt sted å leve for alle aldre med gode arbeidsplasser og gode forbindelser på vei og bane.

2. kandidat: Vibecke Olsen

Bildet viser Vibecke Olsen

Alder: 46

Bakgrunn/yrke: Født og oppvokst i Arendal, bodd på Jevnaker siden 2003. Utdannet revisor og har tidligere jobbet som revisormedarbeider hos Koren & Co AS på Jevnaker og som partner i Akonto Revisjon AS. Jobber nå som controller i Vilomix Norway AS, en produksjonsbedrift beliggende på Hensmoen i Ringerike.

Hva brenner du for: Jeg tror det er viktig for folks trivsel å føle seg inkludert, med mulighet for å delta i arbeidsliv  i tillegg til i et variert idretts- og kulturliv. Støtte til eksisterende og nytt lokalt næringsliv er derfor en hjertesak for meg. Det er også kommunens satsing på idretts- og kulturliv og det kan være mulig å løse flere av våre nåværende og kommende utfordringer gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).

 

For Jevnaker Høyres nettside trykk her.