Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker Senterparti

- presentasjon i forbindelse med valget 2019

I løpet av august gir vi dere et lite innblikk i de forskjellige partienes valgprogram her i Jevnaker. Lokaldemokratiet er helt avhengige av at innbyggerne stiller opp politisk og engasjerer seg i det som skjer i bygda. Vi trenger at mennesker sier ja til å stille til valg og deltar i utviklingen av barnehager og skoler, hva slags tilbud det skal være på JORS og hvordan fjordlandsbyen Jevnaker skal bli. Vi er heldige som har innbyggere som engasjerer seg nok til å si ja til å stå på liste, derfor håper vi at du bryr deg nok til å bruke stemmeretten din. Kommunestyre- og fylkestingsvalget går av stabelen 8. og 9.september. Godt valg!

 

Jevnaker Senterparti

 

Bildet viser et felles gruppebilde for Jevnaker Senterparti

 

Jevnaker Senterparti har per i dag 2 av totalt 19 representanter i kommunestyret. 1.kandidaten er Harald Antonsen.

 

Utdrag av partiprogrammet til Senterpartiet:

Senterpartiet vil ha et godt offentlig tjenestetilbud. Helse og omsorg, oppvekst, brann- og redning skal være godt utbygd, og sikre folk likeverdige tjenester, forutsigbarhet og trygghet. Senterpartiet vil arbeide for å oppnå tilstrekkelig finansiering av disse tjenestene som bl.a. inneholder hjemmebaserte tjenester og sykehjem, skole og barnehage, samt brann- og redningstjeneste. Senterpartiet ønsker et tillitsbasert arbeidsliv som bidrar til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

Vi ønsker:

At eiendomsskatten skal holdes på et nivå som sikrer drift og investeringer.

At kommunen styres og administreres etter et helhetlig og langsiktig prinsipp som egen kommune.

At interkommunalt samarbeid videreføres og styrkes.

At Jevnaker kommune viderefører det regionale samarbeidet med både Hadeland og Ringerike.

At vesentlige endringer i kommunens organisasjon og tjenestetilbud som kan ha stor betydning for kommunens innbyggere, skal fremlegges til politisk behandling.

 

Her kan du lese partiprogrammet til Jevnaker Senterparti: Partiprogram 2019-2023

 

Dette skriver toppkandidatene om seg selv:

1.kandidat Harald Antonsen

Bilde av Harald Antonsen

Pensjonist, i hovedsak jobba i Forsvaret, både som offiser og sivilt ansatt ingeniør. Harald Antonsen sier JA til sunn fornuft, fellesskapsløsningene, den norske velferdsmodellen, den norske arbeidslivsmodellen, balanse mellom offentlig og privat eierskap, regenerativt landbruk, aktivt skogbruk, god samfunnsberedskap og infrastruktur og NEI til privatisering, uhemmet markedsliberalisme og sentralisering.

 

2.kandidat Lars Erik Ruud

Bildet viser Lars Erik Ruud

49 år gammel, gift 3 barn, utdannet innenfor økonomi, jobber nå som logistikk ansvarlig ved en byggevarekjede. Ruud sier JA til nærhet til folket, skole/barnehage, samferdsel, infrastruktur, samfunnssikkerhet og beredskap og NEI til sentralisering og privatisering.

 

Jevnaker Senterparti sin hjemmeside - trykk her.