Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Retningslinjer for tjenesteleveranser

Retningslinjer for oppfølgning av tjenesteleveranser (tjenestekjøp).

Generelt om tjenestekjøp

Tjenesteanskaffelser er mangfoldig. Det kan være alt fra konsulentoppdrag, arkitektoppdrag, advokattjenester og forsknings- og utviklingstjenester, til transporttjenester, driftstjenester og pleie- og omsorgstjenester. Tjenesteanskaffelsene kan være mer eller mindre komplekse, av kortere eller lengre varighet, rettet mot publikum eller sårbare brukere, innebære samarbeid med den offentlige virksomhet og medføre plikter og rettigheter for både oppdragsgiver, brukere, publikum og leverandør.

Kommunen har rammeavtale – evaluering i kontraktsperioden

Følgende vilkår tas med i konkurransegrunnlaget ved kunngjøring av rammeavtaler, og tas inn som en del av rammeavtalene under vedlegg « Kundens behovs-/kravspesifikasjon»:

Evaluering av leveransen

Oppdragsgiver vil gjennomføre evaluering av leveransene og oppfølging av avtalte vilkår. Evaluering gjennomføres ved skriftlig tilbakemelding fra avropende (bestillende) enheter. Tid for planlagte evalueringer er beskrevet i del 1 – Regler for anskaffelsen punkt 2.2. Relevante evalueringspunkter er bl.a leveringspålitelighet, kvalitet på varen, service og oppfølging, implementering (herunder også opplæring og evt utfasinger), samfunnsansvar og miljø, økonomi og fakturering og e-handel.

Det tas utgangspunkt i evalueringsskjemaet som er utarbeidet av DIFI, KS, NKF og NHO - se DIFIs nettsted for å laste ned skjemaet.

Tilsvarende skjema finnes også for vurdering av vareleveranser og samme vilkår tas inn i konkurransegrunnlaget og som en del av rammeavtalen.

Dokumentasjon på at evaluering(er) er foretatt skal arkiveres på aktuell sak i kommunens EDB sak-arkiv system (ESA).

Kommunen har ikke rammeavtale - enkeltkjøp av tjenester

Dersom kommunen ikke har rammeavtale benyttes en enklere form for evaluering avhengig av omfang og type tjenestekjøp.Evalueringsskjemaene utarbeidet av DIFI, KS, NKF og NHO kan benyttes også her dersom det anses formålstjenlig.

Retningslinjene er vedtatt av Jevnaker kommunestyre 12.12.2013.