Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Valg 2019

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget er 9. september. I Jevnaker holdes det to-dagers valg. Det vil si at det også holdes valg søndag 8. september.

Alt om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019  

Valgstyret og sekretariat

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre.

Valgstyret er personidentisk med formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.Valgstyret består av medlemmene i formannskapet.

Sekretariatet i Jevnaker kommune er politisk sekretariat. Epost: postmottak@jevnaker.kommune.no 

Valget i Jevnaker

I Jevnaker kommune holdes det to-dagers valg. Det vil si at det holdes valg søndag 8. september og mandag 9. september, begge dager i Idrettshallen, like ved Jevnaker skole.

Valglokalet har følgende åpningstider:

  • Søndag kl 13:00-21:00
  • Mandag kl 10:00-21:00

Det er mulig å forhåndsstemme i perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september. Mer informasjon om hvordan du stemmer på forhånd.

Har du ikke anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene, kan du avgi tidligstemme i servicetorget på Samfunnshuset i åpningstiden (kl 09:00-15:00)

May-Britt Mayer Johnsen med valgurne
Mer informasjon?

Har du spørsmål om valget i Jevnaker kommune, ta kontakt med May-Britt Mayer Johnsen (bildet), e-post mbj@jevnaker.kommune.no tlf. 924 00 694