Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forhåndsstemming

Forhåndsstemme 

I perioden til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme i Servicetorget på Samfunnshuset. Dersom du bor i kommunen og avgir forhåndsstemme, skal stemmeseddelen (med noen få unntak) stemples av en valgfunksjonær og legges rett i urne av velgeren selv.

Åpningstider for forhåndsstemming:

  • 10.08.-01.09 mandag-fredag kl 0900-1500
  • 26.08. og 02.09 lørdag kl 1000-1400
  • 04.09.-07.09 mandag-torsdag kl 0900-1900
  • 08.09 fredag kl 0900-1500

Opphold i annen kommune 

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du forhåndsstemme der. Forhåndsstemmen din blir sendt den kommunen du er folkeregistrert i. Ta kontakt med kommunen der du oppholder deg, for mer informasjon om tid og sted.

Vær ute i god tid, slik at du tar hensyn til postgang og er sikker på at forhåndsstemmen din rekker fram i tide.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller valglokalet, kan du be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Da må du ta kontakt med kommunen innen torsdag 7. september kl 1300. En valgfunksjonær vil så ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

Stemme på institusjon

Valgloven krever at det holdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem m.v. De som bor i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonene, kan stemme hjemme ved denne forhåndsstemmingen. 

I Jevnaker kan du forhåndsstemme på disse institusjonene:

  • Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, mandag 4. september, kl 1000-1300 
  • Villa Skaar, tirsdag 5. september, kl 1030-1200
  • Vangseter, tirsdag 5. september, kl 1330-1500

Opphold i utlandet

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming eller på valgdagen, har du mulighet for å forhåndsstemme ved en utenriksstasjon.

Oversikt over utenriksstasjoner som tar imot forhåndsstemmer. 

Vær ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker fram i tide.

Brevstemme utenlands

Velgere som er i utlandet uten mulighet til å oppsøke en stemmemottaker for å avgi stemme, kan stemme ved brev.

Informasjon om brevstemming finner du her

Mer informasjon?

Har du spørsmål om valget i Jevnaker kommune, ta kontakt med May-Britt Mayer Johnsen, e-post mbj@jevnaker.kommune.no  eller tlf. 924 00 694