Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forhåndsstemming

Forhåndsstemme 

Forhåndsstemmeperioden deles inn i to faser - tidligstemmeperioden som er fra 01.07.-09.08. og ordinær stemmeperiode som er fra 10. august til og med 6. september.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme.

Tidlig forhåndsstemming er en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme ved den ordinærer forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget. Alle med stemmerett ved høstens valg kan forhåndsstemme i Jevnaker, uavhengig av hva som er deres hjemkommune.

Du kan forhåndsstemme i Servicetorget på Samfunnshuset både i tidligstemmeperioden og den ordinære forhåndsstemmeperioden. Dersom du bor i kommunen og avgir forhåndsstemme, skal stemmeseddelen (med noen få unntak, bla. tidligstemmegivningen) stemples av en valgfunksjonær og legges rett i urne av velgeren selv.

Åpningstider for forhåndsstemming:

  • 01.07.-09.08 mandag-fredag kl 09:00-15:00 Tidligstemming
  • 10.08.-06.09 mandag-fredag kl 09:00-15:00
  • 24.08. og 31.08. lørdag kl 10:00-14:00

Opphold i annen kommune 

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du forhåndsstemme der. Forhåndsstemmen din blir sendt den kommunen du er folkeregistrert i. Ta kontakt med kommunen der du oppholder deg, for mer informasjon om tid og sted.

Vær ute i god tid, slik at du tar hensyn til postgang og er sikker på at forhåndsstemmen din rekker fram i tide.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller valglokalet, kan du be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Da må du ta kontakt med kommunen innen torsdag 5. september kl 14:00. En valgfunksjonær vil så ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

Stemme på institusjon

Valgloven krever at det holdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem m.v. De som bor i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonene, kan stemme hjemme ved denne forhåndsstemmingen. 

I Jevnaker kan du forhåndsstemme på disse institusjonene:

  • Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, mandag 2. september, kl 10:00-13:00 
  • Villa Skaar, tirsdag 3. september, kl 11:00-12:30
  • Vangseter, tirsdag 3. september, kl 15:00-17:00

Opphold i utlandet

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming eller på valgdagen, har du mulighet for å forhåndsstemme ved en utenriksstasjon eller oppnevnt stemmemottaker. Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet, blir publisert på valg.no før forhåndsstemmeperioden utenriks starter den 1. juli 2019.

Vær ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker fram i tide. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Brevstemme utenlands

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Mer informasjon?

Har du spørsmål om valget i Jevnaker kommune, ta kontakt med May-Britt Mayer Johnsen, e-post mbj@jevnaker.kommune.no  eller tlf. 924 00 694