Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Innlevering av listeforslag

Fristen for å levere listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er 1. april, kl 12:00

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i den kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.
Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 23. april 2019, kl 1200.

Hvem kan velges til kommunestyret?
Dette fremgår av valgloven § 3-3 

Mal og veiledning for utfylling av listeforslag kan lastes ned fra valg.no. Der kan du også lese mer om valget.  

Veiledning og maler for utfylling av listeforslag finner du på denne linken valg.no

For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt (fylke) eller minst 5000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. 

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må listeforslaget være underskrevet av minst 2 prosent av antall personer med stemmerett i det fylket eller den kommunen de stiller liste i. I Jevnaker er kravet 104 underskrifter. Om antall underskrifter på listeforslag

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Det er 19 representanter i kommunestyret. I Jevnaker kan det føres opp maks 25 kandidater på listeforslaget og minimum 7 kandidater. Det kan gis stemmetillegg på 4 kandidater.

Alle listeforslag med vedlegg skal leveres til valgstyret ved politisk sekretariat, Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Listeforslagene legges ut på kommunens nettside etter hvert som de kommer inn.

Nærmere om krav til listeforslag og vedlegg finner du her.

(NB! fristen kl 12:00 den 1. april er absolutt. Leveres listeforslaget for sent, kan det ikke godkjennes)