Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Innleverte listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag er senest 1. april, kl 12:00. Fristen er absolutt. Leveres listeforslaget etter kl 12:00 kan det ikke godkjennes, valgloven § 6-1

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn - valgloven § 6-6 (1)

Følgende valglister er mottatt:

Valgliste 2019 Sosialistisk Venstreparti

Valgliste 2019 - korrigert - SV - Sosialistisk Venstreparti 

Valgliste 2019 Senterpartiet

Valgliste 2019 Fremskrittspartiet

Valgliste 2019 - korrigert - Fremskrittspartiet 

Valgliste 2019 Arbeiderpartiet

Valgliste 2019 Miljøpartiet De Grønne

Valgliste 2019 - korrigert Miljøpartiet De Grønne

Valgliste 2019 - Høyre