Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Godkjente valglister

Valgstyret godkjente i møte 7. mai innkomne listeforslag.

Nedenfor følger oversikt over de godkjente listeforslagene. Du kan se de enkelte partienes kandidater ved å klikke på partinavnet.

Arbeiderpartiet

Frmskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti