Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Jevnaker kommunes kriseledelse

Oppstår det en krisesituasjon kan følgende i kommunens kriseledelse kontaktes:

1. Rådmann May-Britt Nordli Tlf. 91 30 48 74
2. Ordfører Lars Magnussen Tlf. 45 40 11 55
   
   

Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger der er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter nettportalen.