Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Kommunalt kriseteam

Åse-Grethe Øverby Grina, i en samtalesituasjonJevnaker kommune har et kriseteam som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser. Det kan være i forbindelse med akutte, plutselige dødsfall hos barn eller yngre voksne, eller ved andre dramatiske hendelser som branner og ulykker.

Det kommunale kriseteamet er tverrfaglig sammensatt og består av ulike fagpersoner fra Helse og omsorg. Teamet har kompetanse innenfor psykisk helse både hos barn og voksne. Teamet ledes av Åse-Grethe Øverby Grina (bildet). Det kommunale kriseteamet kommer i tillegg til den støtten som gis gjennom det ordinære tjenesteapparatet.

Kriseteamet skal ikke erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi. Krisen skal håndteres på lavest mulig nivå.

Det er ved kriser hvor tjenestenes ordinære ressurser ikke strekker til, at det kan hentes ressurser gjennom det kommunale kriseteamet. – Da kan vi hjelpe intensivt i en kortere periode som de trenger oss, for eksempel en til to uker. Hva hjelpen består i, kommer helt an på hva de enkelte ønsker og trenger i situasjonen de er i. Vi kan også hjelpe med praktiske ting, sier Åse-Grethe Øverby Grina.

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via

  • Legevakt
  • Politi
  • Prest
  • Kommunens kriseledelse