Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Tilfluktsrom

Jevnaker kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Sentrale myndigheter har vurdert det til å ikke være nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse.

Denne oversikten viser private tilfluktsrom, som i første rekke er beregnet for elever/ansatte og andre som oppholder seg i bygningen.

Det er totalt 1386 plasser.

Tilfluktsrom Jevnaker

Beliggenhet Areal (BRA) Ant. plasser Aggregat Ventilasjon 
Bergerbakken skole 200 222 Nei  Nei 
Enggata 5 (Sameie) 22 36 Nei  Nei 
Idrettshallen 203 243 Nei  Nei 
Jevnaker omsorg og rehab. 142 70 Nei  Nei 
Jevnaker samfunnshus 85 134 Nei  Nei 
Jevnaker senter 87 100 Nei  Nei 
Rema 1000 30 39 Nei  Nei 
Vangseter  72 80 Nei  Nei 
Coop extra  90 105 Nei  Nei 
Sparebanken  47 63 Nei  Nei 
Thorbjørnrud hotell 92 80 Nei  Nei 
Toso skole 194 215 Nei  Nei