Energiforsyning i Jevnaker

Jevnaker kommune er medeier i konsernet Hadeland Energi

Hadeland Energi AS eies av de tre Hadelandskommunene Gran (34%), Jevnaker (8,5%) og Lunner (8,5%) samt Energiselskapet Buskerud AS (49%). Hadeland Energi AS er morselskapet i Hadeland Energi-konsernet.

Informasjon til deg som skal flytte til eller fra Jevnaker og Hadeland

Se liste over vakttelefoner hvis du har feilmelding på strømforsyningen