Kontakt oss

Per Olimb
E-post: peo@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vann

Med en vannmåler kan abonnenten få en større kontroll på eget vannforbruk og oppdage eventuelle lekkasjer.

Vannmåler

Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk på eiendommen. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn stand slik at fakturaen blir riktig.

Vannmåleren leses av hvert år.

Årsavlesning og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Det er viktig å passe på at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må du betale for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan du enkelt sjekke ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren, er det lekkasje.

Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager noe som kan være feil. Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med vann- og avløpsetaten i kommunen.

Installering/utlevering av vannmåler

Installasjon av vannmåler må skje av et godkjent rørleggerfirma. De vil sørge for melding til kommunen for utlevering av vannmåler. Rørleggeranmeldelse skal fylles ut og leveres kommunen når rørlegger henter ut måleren.

Derfor skal i hovedsak også rørleggeren være den som kvitterer ut måler. I spesielle tilfeller kan abonnenter kvittere ut måleren under forutsetning av fremlagt ordrebekreftelse fra godkjent rørlegger.

Det er kunden som selv bestemmer hvilken autorisert rørlegger de ønsker å benytte. Alt vann til forbruk skal måles.

Kommunen bistår gjerne med å finne en praktisk løsning dersom monteringen skulle by på problemer.

Dimensjonene  ½”,  ¾” vil normalt ligge på lager.
Andre dimensjoner til næring, etc. må bestilles før henting.

Vannmåler kan hentes på Servicetorget , Kirkegata 6.
Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00
Ved spørsmål ang. utlevering av vannmåler kan du ringe tlf: 409 20 509.

 

Utskifting av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren. Du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Det er ditt ansvar å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger.
Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker.
Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Vannmåleravlesing

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt.
Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal.
Årsaken kan være en vannlekkasje.

Abonnenten leser av vannmålerstanden årlig og melder dette til kommunen på en av tre mulige måter:

  • Internett
  • Telefon
  • Retur i posten av utfylt avlesningskort