Kontakt oss

Plan og samfunn

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vei og teleløsning

Bestemmelser for kommunale veier med redusert tillatt aksellast i teleløsningen

I Jevnaker kommune gjelder følgende bestemmelser: 

Rutegående personaltransport, tanktranport av melk, transport av myse, kasein (protein), ferskt slakt (fisk eller kjøtt), ferskt pelsdyrfor (våtfor) i tank, smolt, bergingsbil, renovasjonsbil, udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 8 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 6 tonn.

Udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 9 tonn aksellast på veier nedsatt til 8 tonn.
For transporter med unntak i henhold til pkt. 1 eller 2. ovenfor gis det ikke ytterligere tillegg for tvillingmonterte hjul eller luftfjæring.

Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger tillates brukt med full aksellast/nyttelat for den enkelte vei.

Tillatt aksellast og totalvekt 

Se bestemmelser om tillatte aksellaster og tillatt totalvekt i veiliste for riksveier.

Se veiliste

Tillatt kjøretøy- og vogntogbredde 

Største tillatte kjøretøybredde på fylkes- og kommunale veier i Oppland er 2,55 meter.

Bruksklasse Sommer 

Bruksklasse Sommer er veiens generelle bruksklasse, utenom periodene med spesiell vinteraksellast og eventuell nedsatt aksellast i teleløsningen.

Bruksklasse Vinter 

Spesiall vinteraksellast (Bk10) innføres på den tiden av året hvor veiene har økt bæreevne på grunn av frost. Tidspunkt for innføring og oppheving av spesiell (forhøyet) vinteraksellast kunngjøres ved annonsering.

Aksellast i teleløsningen

Nærmere kunngjøring om nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli gitt lokalt gjennom annonsering og eventuelt ved skilting.