Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Korona: Oppdatert informasjon 04.03.21 kl. 09:40

Oppdateringer og nyheter fra Jevnaker kommune. Oppdateres jevnlig.

Status om smittesituasjonen 

 • Jevnaker kommune er i RISIKONIVÅ 2
 • Ingen er aktivt smittet av Covid-19 i skrivende stund.
 • 2 nærkontakter er i karantene og følges opp av Jevnaker kommune
 • 4 innbyggere er i karantene og følges opp av annen kommune
 • Totalt 99 personer har vært eller er smittet av Covid-19 siden mars 2020 (inkl.to bosatt i andre kommuner).
 • To dødsfall

Vaksinering

Alle innbyggere mellom 18 og 65 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her. (Vi har allerede infromasjon om innbyggere mellom 65 og 75 år, men disse kan også velge å vaksinere seg.

Status UKE 9

Til og med uke 8 har vi satt 600 vaksinedoser i Jevnaker kommune, og 184 personer er nå fullvaksinert.

I uke 9 skal vi vaksinere:

 • 10 innbyggere med dose 1 (Moderna)
 • Inntil 121 helsepersonell med dose 1 (AstraZeneca)
 • 47 innbyggere/helsepersonell med dose 2 (Pfizer).

Det er viktig at dere møter til avtalt tidspunkt, og ikke så mye tidligere. Dette på grunn av parkeringskapasitet og generelle smitteforebyggende tiltak i vaksinasjonslokalene.

Vi vaksinerer i denne uken i prioriteringsgruppene 2 og 3, samt helsepersonell.

Fra uke 9 mottar vi også Moderna-vaksinen. Den er i likhet med Pfizer-vaksinen en mRNA vaksine, og settes også i 2 doser med minst 4 ukers intervall.

Du kan lese mer om vaksinen her

Antall vaksinasjonsdager utvides - husk å ta telefonen

Vi vil nå vaksinere på flere dager i uken. I uke 10 vaksinerer vi både onsdag 10. mars og torsdag 11. mars.

Innkallingen for 10. og 11. mars har så smått begynt, men vil fortsette i uke 9. Vi opplever imidlertid at det er flere som ikke tar telefonen. Vi ber derfor alle som er i alderen 84 til 75 år om å ta telefonen kommende uke, selv om det er et ukjent telefonnummer som ringer dere. Det vil gjøre arbeidet vårt med innkalling noe lettere.

Hvem møter deg i vaksinasjonslokalet?

Vi har 2 helsepersonell på hver vaksinasjonsstasjon. Der den ene sjekker egenerklæringsskjema deres, og setter vaksine. Den andre dokumenterer at du har fått vaksine, og gir deg time til dose nr. 2.

Vi har også 1-2 personer som kun står og blander/trekker opp vaksinedoser. Dette er et stort nøyaktighetsarbeid.

Frivillige fra frivillighetssentralen som møter deg når du kommer. De registrerer ankomst, og bistår med egenerklæringsskjema om du ikke har fylt ut dette fra før. De skal også passe på å få deg til vaksinasjonsstasjonen når det er din tur.

I selve vaksinasjonsområdet har vi en person fra Jevnaker Røde kors tilstede, som observerer og bistår personer som skal til vaksinasjonsstasjonen, og etter at vaksine er gitt.

I ventesonen har vi minst 2 personer, der minst den ene er fra redningstjenesten. Disse har spesiell kompetanse til å håndtere situasjoner der noen få får en reaksjon på vaksinen. For øvrig har vi også personell fra frivillighetssentralen her.

I tillegg til dette har vi 2-3 vaksinekoordinatorer som er tilstede for koordinering, problemløsning og veiledning av alle som deltar i arbeidet.

Vaksinering - Hvordan prioriterer vi? 

Våre fastleger er i gang med å gjennomgå sine pasientlister, for å kunne melde inn de som skal prioriteres i henhold til høy risiko og underliggende sykdom.

Dersom man er i høy risiko, og i alderen 18-64 år, inngår man i prioriteringskategori 4. (samme kategori som personer i alderen 65 til 74 år).  

Ungdom mellom 16 og 17 år som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer, eller medfødte syndromer inngår også i prioriteringskategori 4.

Det kan også vurderes individuelt i henhold til  Norsk barnelegeforenings liste.

Dette er vurdert i kategorien høy risiko:

 • Organtransplanterte
 • Personer med immunsvikt
 • Personer med hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, der spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift, er gitt.
 • Personer med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer, som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Personer med kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • HIV smittede med lavt CD4 tall

Dette er vurdert  i kategorien underliggende sykdom:

 • Personer med hjerte- og karsykdommer
 • Personer med gjennomgått hjerneslag
 • Personer med fedme (kroppsmasseindeks ≥ 35kg/m2)
 • Personer med diabetes
 • Personer med kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk leversykdom
 • Personer som bruker immundempende midler, eksempelvis ved autoimmune sykdommer
 • Demente

I forhold til underliggende sykdom, er det prioriteringsgruppe fra 5 til 7, ut fra alder.

Vaksinering av helsepersonell

I Jevnaker kommune er det totalt nærmere 400 personer som faller inn i prioriteringslisten for helsepersonell.

Alt helsepersonell er kartlagt og prioritert ut i fra det nasjonale kartleggingsverktøyet og kommuneoverlegene i regionen har gjennomgått denne prioriteringslisten i felleskap for å sikre at vi prioriterer likt. Dog vil det nødvendigvis være enkelte lokale tilpasninger.

Nasjonale myndigheter har som mål at alt helsepersonell i pasientnær behandling skal være vaksinert innen utgangen av mars.  Såfremt vaksineleveransene ikke forsinkes ytterligere, når vi dette målet i Jevnaker kommune.

Helsepersonell i private institusjoner og helsepersonell som yter private tjenester skal tilbys vaksinen på lik linje med kommunalt ansatt helsepersonell ut i fra prioriteringslisten. Det er en nasjonal føring, og det forholder Jevnaker kommune seg til.  I Jevnaker har vi blant annet to private helseinstitusjoner (Villa Skaar, Vangseter), vi har private fysioterapeuter, kiropraktor, tannleger, hjelpepersonell i pasientnær behandling, apotekansatte med flere.

Man kan lese mer om prioritering av vaksinen på folhelseinstituttets nettsider

Se opp for vaksinesvindel Les saken her

Nytt egenerklæringsskjema

Vi har fått nye egenerklæringsskjemaer som vi ber innbyggerne ta i bruk.
Disse finner du her
Vi vil også ha skjemaene utskrevet i vaksinasjonslokalet, så du kan fylle det ut der.

 


 

Besøksrutiner ved JORS

 • Alle dager kl 14.00 - 18.00
 • Besøk avtales med den respektive avdeling.
 • Antall besøkende samtidig kan måtte begrenses ut i fra kapasitet ved den respektive avdeling.
 • Når det gjelder besøkende til døende pasienter - kontakt avdelingen for egen besøksavtale.

 

Vaksine-status UKE 6 08.02.21

Viktig praktisk informasjon i forbindelse med vaksinering 01.02.21

Vaksinasjonslokalene åpner - klart for vaksinasjon fra 04. februar 27.01.21

 


 

Hvor mange er vaksinert?

Her finner du oppdatert informasjon om hvor mange som er vaksinert i Jevnaker og ellers i landet

 


Koronatelefonen: 948 13 228

 • TAST 1 for bestilling av korona-test (Åpent kl.08:00-11:00)
 • TAST 2 for generell veiledning og avklaring av spørsmål (kl.13:30-14:30) Vi oppfordrer til å rette henvendelsen pr. e-post om dette er mulig. Alternativ: kontakt helsedirektoratets informasjonstelefon, tlf. 815 55 015
 • TAST 3 for å registere nærkontakter (kun for smitteteam/kommuneleger i andre kommuner). Alternativt benytt telefonnummer 97 69 48 59

 


Mistanke om smitte?

 • Dersom du tror du er smittet/syk og har symptomer på luftveisinfeksjon, ring kommunen for timebestilling av Korona-test: 948 13 228 og tast 1. 
  Telefonen er betjent på hverdager i tidsrommene 08:00-11:00 
 • Selve testingen foregår ved JORS
  Testtidspunkt vil du få tildelt i det du henvender deg til oss.

 

 


 

Spørsmål om Korona?

Vi oppfordrer deg til å sende epost til korona@jevnaker.kommune.no

Alternativt kan du ringe Koronatelefonen: 948 13 228 og tast 2 - åpen mandag til fredag fra klokka 13:30-14:30. Du kan også ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon, tlf. 815 55 015.

Du møter kvalifisert helsepersonell som svarer på dine spørsmål. Dette må ikke forveksles med legevakt.

 Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å sette seg inn i informasjon som finnes på nettet før man tar kontakt med telefontjenestene.

 


 

Skal du registrere nærkontakter? 

Vi benytter FIKS Smittesporingsverktøy.
Overføring av nærkontakter kan gjøres i dette verktøyet - alternativt kan arbeidsgiver eller andre kommuner som jobber med registrering av nærkontakter ringe Koronatelefonen på 948 13 228 og taste 3 (eller eventuelt ringe 976 94 859) for å komme i kontakt med smittesporingsteamet til Jevnaker kommune. Dette er ikke for privatpersoner. 

 


 

Nye anbefalinger og regler fra 18. januar

I samsvar med nye nasjonale anbefalinger 18. januar, har Jevnaker kommune i dag besluttet følgende:

 • Skolene våre drives på gult nivå. Dette betyr at driftsnivået for Jevnaker ungdomsskole senkes fra rødt til gult nivå så snart som praktisk mulig. Nærmere beskjed kommer.
 • Barnehagene våre går ned til gult nivå (tildigere forsterket gult) så snart som praktisk mulig. Nærmere beskjed kommer.
 • Det åpnes igjen for at pårørende kan besøke sine nærmeste ved JORS. Særskilte besøksregler gjelder fortsatt, og besøk avtales med avdelingen i forkant.
 • Det åpnes for trenings- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år. Skjerpede smittevernrutiner gjelder. 
 • Det åpnes ikke for kamper, turneringer, cuper og lignende.
 • Treningsaktivitet for voksne kan fortsatt kun drives utendørs - ikke inne i hall/gymsaler e.l.
 • Jevnaker kulturskole åpner ordinær undervisning (fra og med tirsdag).
 • Ungdomskafeen UK åpner (fra og med onsdag).
 • Kulturarrangementer anbefales utsatt. Gjelder ikke begravelser. Vi ber folk innstending om å respektere begrensnigene som gjelder.
 • Anbefalingen om å unngå reiser som ikke er nødvendige, videreføres.
 • Alle anbefales i størst mulig grad å begrense sin sosiale kontakt. Ikke mer enn 5 gjester i tillegg til husstanden. Man må ikke være flere enn at man klarer å holde avstand.
 • I private sammenkomster utenfor eget hjem kan man ha 10 personer innendørs, 20 personer utendørs.
 • Jevnaker frivilligsentral kan drive aktivitet med inntil 10 deltakere.
 • OPPDATERT 20.01: Skjenkeforbudet oppheves fra og med fredag 22. januar

 


Nyheter

 Les flere nyhetssaker


Du finner informasjon fra sentrale myndigheter,og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no og Informasjonstelefonen for Koronasmitte på tlf. 815 55 015.