Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehageinformasjon

Her er det samlet en del fellesinformasjon som gjelder barnehagene

Bildet viser to gutter som leker utendørs i Bergerbakken barnehage


Se i venstremenyen for mer informasjon om opptak, samarbeidspartnere, overgang barnehage-skole og vedtekter. Sistnevnte gjelder for de kommunale barnehagene.

Det praktiseres samordnet opptak i Jevnaker kommune. Kommunen godkjenner og fører tilsyn med alle barnehagene.

Felles visjon for alle barnehagene uttrykker barnets stemme: «Jeg har ikke tid til å vente» Barna har krav på et best mulig tilbud nå. Dette handler om bevisstgjøring hos personalet, som skal ta barneperspektivet og gi hvert enkelt barn et kvalitetsmessig godt tilbud innenfor gjeldende rammer