Kontakt oss

Rådgiver Malin Hägnemark
E-post: Malin.Hagnemark@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 262

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no
Tlf. 992 75 642

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og eiers fastsetting av satser med bakgrunn i regelverket. Det er innført en sentral makspris for betaling av opphold i barnehage, og denne fastsettes av storting og regjering i det enkelte års statsbudsjett.

Makspris:
Fra og med 1.1.2018 er makspris for 100% plass kr 2910,- pr mnd. I tillegg kommer kostpenger (matpenger).

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen: Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Betalingssatser for de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret, og du finner betalingssatsene her.

Betalingssatsene for de private barnehagene får dere ved å kontakte den enkelte eier direkte, men de forholder seg også til makspris på samme måte som de kommunale barnehagene.

Søskenmoderasjon : Det gis 30 prosent moderasjon i pris for søsken nummer to og 50 prosent moderasjon for søsken nummer tre, fire osv.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer: 

Alle foresatte til barn født i 2013, 2014 og 2015 med inntekt under 462 000kr har rett på 20-timers gratis kjernetid.

Husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 533 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, må søke om det. Se søknadsskjema nede til venstre på denne siden.

Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon. Det søkes kun på ett skjema og gratis kjernetid vurderes i samme sak som redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Mer informasjon om ordningen finnes bak på søknadsskjema og/eller på Utdanningsdirektoratets sider.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, og foreldre i private barnehager kan også søke kommunen om redusert foreldrebetaling etter de samme reglene. Det er kommunen som skal motta og behandle også disse søknadene.

Vedtaket om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid innvilges for ett barnehageår av gangen.

Her finner du skjema for delt faktura/endre fakturamottaker