Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling

Det koster 3230 kroner per måned for en full barnehageplass i de kommunale barnehagene i Jevnaker. I tillegg kommer betaling for mat på 308 kroner per måned.

Foreldrebetaling reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og eiers fastsetting av satser med bakgrunn i regelverket. Det er innført en sentral makspris for betaling av opphold i barnehage, og denne fastsettes av storting og regjering i det enkelte års statsbudsjett.

Man kan søke om gratis kjernetid dersom familiens samlete inntekt er under 566 100kr.

Man kan også søke om redusert betaling dersom prisen på barnehageplassen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Betalingssatser for de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret, og du finner betalingssatsene her.

Betalingssatsene for de private barnehagene får dere ved å kontakte den enkelte eier direkte, men de forholder seg også til makspris på samme måte som de kommunale barnehagene.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent moderasjon i pris for søsken nummer to og 50 prosent moderasjon for søsken nummer tre, fire osv.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for2, 3-, 4- og 5-åringer

Alle foresatte til barn i alderen 2-5 år med inntekt under 566 100 kr rett på 20-timers gratis kjernetid. Fra 01.08.21 vil inntektsgrensen økes til 583 650 kr.

Husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 592 167,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, må søke om det. Se søknadsskjema nede til venstre på denne siden.

Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon. Det søkes kun på ett skjema og gratis kjernetid vurderes i samme sak som redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Mer informasjon om ordningen finnes bak på søknadsskjema og/eller på Utdanningsdirektoratets sider.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, og foreldre i private barnehager kan også søke kommunen om redusert foreldrebetaling etter de samme reglene. Det er kommunen som skal motta og behandle også disse søknadene.

Vedtaket om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid innvilges for ett barnehageår av gangen.