Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kulde og barn i barnehage

Barn under 1 år bør ikke være ute når temperaturen er lavere enn minus 10 grader

Når temperaturen er minus 20 grader bør man være veldig forsiktig med at ha barna ute lengre tid. Generelt bør det være  mindre grupper ute om gangen i kortere tid jo lavere temperaturen er, slik oppmerksomheten på om hvert enkelt barn er tilpass økes. Et barn som leker og er fornøyd er som grunnregel passe påkledd.

Kuldekrem er ikke pr dags dato ikke å anbefale i forhold til frostskader, men kan muligens avhjelpe litt ved barn med tørr hud og hudirritasjon.

Barn med astma kan ha individuelle retningslinjer avhengig av type