Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lek er viktig

Hvorfor er lek så viktig, kan du kanskje spørre deg, - er det ikke bedre at barna lærer noe nyttig?

 

Bildet viser en gutt som leker

 

Hva er så det viktigste vi kan gi barna i barnehagen? Sosial kompetanse, god selvfølelse og evne til å samhandle med andre. Vi ønsker å sende fra oss glade barn som er nysgjerrige på livet og har et åpent sinn overfor å erfare og lære nye ting.  

Alvoret kommer tidsnok, så la barna få lov til å være barn så lenge som mulig.  Vi er mye ute og bruker skogen så ofte vi kan. De aller fleste barna elsker å leke i skogen og foretrekker det når de får velge. Ute i skogen må barn og voksne hente frem mye fantasi, lage seg eller «tenke seg» leker.  Vi ser at leken blir annerledes når vi er ute i skogen, enn når vi er inne i barnehagen med kjøpeleker.

Det er først og fremst gjennom samhandling og lek i trygge omgivelser, med kompetente og tilstedeværende voksne, at barna sosialiseres og rustes best mulig til å møte livet etter barnehagetida. Det betyr at vi må ha lekende voksne med en god dose humor og fantasi. De voksne må by på seg selv, og tørre å være lite selvhøytidelig.  

Det er viktig at de voksne også har det morsomt i leken. Voksne som leker fordi styreren sier det, men som ikke liker å leke, er ikke morsomme voksne å være sammen med. Arbeidsdagen kan vel også bli litt lang for de voksne om de ikke har det gøy på jobb?

 

jente leker i skogen

 

Det er viktig å presisere at grunnlaget for vennskap legges i leken. Barn med venner tåler bedre belastninger som kan oppstå i løpet av livet enn de uten venner. Gjennom rollelek lærer barna blant annet: turtaking, følge spilleregler, lære sosiale koder, ta i mot beskjeder, gi beskjeder, lytte, bli lyttet til, lære å løse konflikter, lærer å forhandle og fordele roller, lærer om fleksibilitet, lærer seg å regulere atferd, ta initiativ, bearbeider vanskelig følelser, utvikler empati, prøve ut roller, prøve og feile, oppleve mestring, oppøve konsentrasjon og oppmerksomhet, tilegne seg kunnskap, bruke fantasien, ha det gøy, for å nevne noe.

Noen barn trenger mye støtte, andre barn er helt suverene til å inkludere, dra leken videre og klarer seg på egen hånd. Det viktige i barnehagen er at alle skal få like muligheter til å delta i lek ut fra der de er. Den voksnes rolle som aktiv deltaker, tilrettelegger og observatør i leken er veldig viktig. Det kreves mye av den voksne. De må være «på» hele tiden, og det er ikke slik at de sitter og koser seg i sandkassa hele dagen. De små barna trenger kanskje hjelp til å sette i gang lek, til å få erfaring med turtaking ved for eksempel «borte-tittei-lek», eller til å rydde vekk leker fra gulvet slik at tumleleken (kroppslig lek) med de andre barna kan få plass.

Barna trenger også en aktiv voksen som hjelper til med å sette ord på det som skjer for å forebygge konflikter. Det er ikke alltid en dult fra et annet barn betyr at barnet mente å dytte. Det kan være at barnet mistet balansen og uheldigvis dultet borti, eller det kan være at barnet hadde lyst til å gi det andre barnet en klem. Uten en tilstedeværende voksen, kan en slik hendelse føre til at barnet som blir dultet borti, misforstår det andre barnets intensjon. Med tilstedeværende og aktive voksne kan mange konflikter og misforståelser unngås.

I leken utforsker barna omgivelsene sine. De tester ut hvor de står overfor andre og de bruker språket aktivt. Med den rette støtten fra personalet er leken det viktigste redskapet barnehagen for å lære seg å bli gode mennesker, for å stå best mulig rustet til å møte livet.

 

La derfor barna leke i barnehagen!

 

Skrevet av Nina Raastad Olimb, virksomhetsleder i Bergerbakken barnehage