Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ny i barnehagen

Her har vi samlet litt informasjon som kan være til nytte for de som er helt nye i barnehagen

Slik gjør vi tilvenning i barnehagene til Jevnaker kommune de første tre dagene:
De fleste arbeidsplasser gir velferdspermisjon på tre dager til tilvenning i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er Dere får tilsendt velkommenbrev fra barnehagen i slutten av juni. Her vil det stå hvilken dato dere skal begynne, klokkeslettet dere skal møte opp, hvem som skal ta imot dere og hvilken avdeling dere skal gå på.

Første dagen:
Denne første dagen bør foreldre holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldre er aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Foreldre steller barnet sitt, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra , dets måter å kommunisere på osv. Informasjonen vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Andre dagen:
Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 3-4 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet, men fremdeles er foreldre med ved stell, måltid og legging. Foreldre bør etter avtale forlate rommet/barnet en stund, gå på pauserommet el.lign. 

Tredje dagen:
Denne planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. I utgangspunktet er hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Det er lurt med korte dager i starten.Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barnet og foreldre. Det kan oppleves vanskelig  overlate barnet sitt til noen man ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe- snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Hvordan ta avskjed:
Si klart ifra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet- gå når dere har sagt at dere skal gå.
Det er viktig at barnet får erfaring med:

  • at dere ikke går før dere sier ifra.
  • at dere virkelig går når dere sier det
  • dere kommer tilbake etter en viss tid

Når dere viser usikkerhet blir barnet også usikker og tilvenningsprosessen tar lengre tid.

Når barnet gråter når du går:
Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn – ring oss og hør hvordan det går. 

I løpet av de 3 første dagene har foreldrene en forventningssamtale med pedagogisk leder på avdelingen.

Annen informasjon om den barnehagen ditt barn skal starte i vil du finne under den enkelte barnehage og/eller du får det delt ut  i barnehagen.