Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Opptak

Her finner du informasjon om hvordan opptak til Jevnakers barnehager foregår

Søknad om barnehageplass i Jevnaker kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass.

Klikk her for å komme deg direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal. Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

 

Skjermbilde Visma flyt

I foresattportalen har du mulighet for å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.


Søknad om barnehageplass består av fem trinn, hvor du som søker må fylle inn informasjon:

1.       Opplysninger om barnet

a) Fødselsnummet
b) Navn

2.       Kontakt opplysninger om foresatte

 .Relasjon til barnet

a) Mobiltelefonnummer
b) E-postadresse
c) Legg evt. til medsøker

3.       Velg barnehage

 . Ønsket oppstartsdato

a) Barnehager i prioritert rekkefølge
b) Plasstype

4.       Andre opplysninger

 . Morsmål

a) Opptakskriterier barnet oppfyller
b) Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
c) Andre relevante opplysninger

5.       Kontrollskjema

 . Kontroll av opplysninger i søknad

a) Innsending av søknad


Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

 

Husk at søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.


Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til:

Eyvor Jahren, skole- og barnehagefaglig rådgiver:
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Opptaket er felles for alle barnehagene i Jevnaker. Søknadsfristen er innen 1. mars hvert år. Barn som står på venteliste uten barnehageplass, og de som har en barnehageplass, men som ønsker endring, må søke på nytt innen fristen.

 

Rett til barnehageplass

Fra 01.01.2009 ble det innført rett til barnehageplass etter Lov om barnehager §12 a. Rett til barnehageplass gjelder søkere som oppfyller disse tre vilkårene

  1. Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  3. Har søkt INNEN FRISTEN 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 01.03 i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett til barnehageplass har fått tildelt plass.Vi tar selvfølgelig imot barnehagesøknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartdato dersom du ønsker annen oppstart enn august.

Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger som fremkommer på søknaden med vedlegg blir tilgjengelig for barnehageeierne i alle kommunens barnehager, siden barnehagene har felles opptak. Barnehageeierne og deres ansatte er pålagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.