Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidspartnere

Barnehagene i Jevnaker samarbeider med flere ulike tjenester i kommunen, og her kan du bli litt mer kjent med dem

Ressursteam for barnehager

Ressursteamet er en del av barnehagetjenesten i kommunen. De har spesiell oppmerksomhet på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Teamet skal sammen med barnehagene sikre et best mulig tilpasset tilbud til barna. I tillegg gir de spesialpedagogisk hjelp til barn med enkeltvedtak etter Lov om barnehager. Teamet består av spesialpedagoger og barnevernspedagoger. Foresatte må alltid gi samtykke før barnehagen henvender seg til ressursteamet angående et barn.

Ressursteamet skal også jobbe med veiledning til personalet på en avdeling eller i hele barnehagen, og dette krever ikke samtykke fra foresatte.

PP-tjenesten

Barn med funksjonshemning har etter Lov om barnehager fortrinnsrett ved opptak i barnehagen. Dette betyr at barnehagene må samarbeide med PP-tjenesten (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) som har ansvar for oppfølging av disse barna og andre barn med spesielle behov. Skulle foreldre være usikre angående sitt barns utvikling, for eksempel når det gjelder språk, motorikk eller lignende, kan de ta dette opp med barnehagen som eventuelt kan formidle kontakt med PP-tjenesten, logoped eller lignende. Foresatte må alltid gi sitt samtykke før personalet henvender seg til PP-tjenesten angående et barn.

Lege og helsestasjon

Kommunelegen og helsestasjonen gir råd og veiledning om sykdom og hygieniske forhold. Barnehagen har mulighet til å henvende seg til helsestasjonen dersom det er noe vi lurer på. Helsestasjonen kan også ta kontakt med barnehagen etter samtykke fra foresatte.

Barnevernet

Barnehagen samarbeider med barnevernet ved behov. Men barnehagen kan ikke ta kontakt med barnevernet uten samtykke fra foresatte. Det er bare i situasjoner hvor barnehagen har mistanke om seksuelt overgrep eller at barnet utsettes for vold at vi ikke trenger samtykke. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt.

Ikke vær redd for å spørre oss i barnehagen om det er noe dere lurer på i forbindelse med våre samarbeidspartnere.