Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sykdom og barn i barnehage

Råd til foreldre om syke barnehagebarn

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen? Det er viktig å gå ut fra barnets behov. Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på.

Ditt barn skal være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i de vanligste aktivitetene. Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. 

Allmenntilstand

Forandringer i allmenntilstanden er ett av de sikre tegn på sykdom hos barn. De viktigste parametre i barnets almenntilstand: 

• barnet virker sykt og er ikke slik det pleier å være

• barnet orker ikke å sitte, og henger med hodet

• barnet orker ikke å snakke

• barnet orker ikke å være oppe og leke 

• barnet vil ikke drikke og eller spise 

• barnet sover urolig

Foreldre som ønsker at barnet skal være inne. Barn som ikke kan være ute på grunn av sykdom, er i utgangspunktet ikke friske nok til å være i barnehagen.

Smittefare

Virusinfeksjoner

De fleste infeksjoner barn har forårsakes av virus. Virusinfeksjoner smitter som regel mest før og like etter at symptomene har oppstått. Ut fra smittefaren alene er det altså liten grunn til å holde barnet hjemme. Det som er avgjørende er allmenntilstanden. 

Bakterielle infeksjoner

Her er ofte barnets allmenntilstand mer påvirket enn ved virusinfeksjoner, og trenger derfor oftere å være hjemme. Barnet kan behøve behandling med antibiotika. En kan gå i barnehagen selv om en holder på med en antibiotikakur, dette må avgjøres av legen som skriver ut medisinen. 

Feber

Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Barnets temperatur måles i endetarmen og som feber regnes morgentemperatur over 37,5 grader og kveldstemperatur over 38 grader. Noen barn har litt høyere temperatur enn dette, og det er normalt for dem.

Et barn med feber bør være lett kledd, ikke oppholde seg i for varmt rom og få rikelig med drikke. Feber er ikke farlig i seg selv, men et tegn på at man er syk. Kroppen trenger tid for å restituere seg, og det går ikke fortere med febernedsettende medisiner. Paracet kan imidlertid være gunstig for å dempe smerte.Barn med feber skal være hjemme. La barnet ditt få en feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen.

Informasjonen er laget av kommunelegen i Jevnaker. Mer informasjon på nettstedet til Folkehelseinstituttet

Medisinering

Det er foresatte som har ansvar for medisinering av barn. Personale i barnehagen kan etter skriftlig avtale med foresatte dele ut medisiner til barnet. Personalet kan imidlertid ikke pålegges dette. Ta kontakt med barnehagens styrer for ytterligere informasjon om hvordan medisinering håndteres i din barnehage. 

Når du har en avtale med barnehagen kan du finne relevante skjema her: 

Skjema for medisinoversikt kan hentes her
Skjema for avtale som må inngås med rektor eller styrer finner du her