Kontakt oss

Tlf. 400 02 899

Soltrolla: 974 03 318/ 484 04 251

Stubbetrolla: 954 35 097/ 484 04 250

Klatremus: 928 03 303/484 04 252

Småtrolla: 928 03 387

Styrer Nina Raastad Olimb
E-post: Nina.RaastadOlimb@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 22 298

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bergerbakken barnehage = trafikksikker barnehage

Hva er en trafikksikker barnehage?

 

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

 

 

At vi er en trafikksikker kommune er ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre. 

Bergerbakken barnehage har utformet et dokument, Bergerbakken barnehage = trafikksikker barnehage hvor kriterier, barnehagens dokumenter, det pedagogiske arbeidet og foreldrerollen i arbeidet med trafikksikkerhet tas opp.