Kontakt oss

Tlf. 400 02 899

Soltrolla: 974 03 318/ 484 04 251

Stubbetrolla: 954 35 097/ 484 04 250

Klatremus: 928 03 303/484 04 252

Småtrolla: 928 03 387

Styrer Nina Raastad Olimb
E-post: Nina.RaastadOlimb@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 22 298

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Dagsrytmen i Bergerbakken barnehage

Her er det samlet en del informasjon om hvordan vi ønsker å ha det for store og små i Bergerbakken barnehage

Dagsrytme og rutiner

07:00
Barnehagen åpner
Barna som ønsker det kan spise frokost frem til kl. 8.45.
For at barna skal få ro til å spise og ha mulighet til å spiseferdig bør barn som skal spise være her senest kl. 8.00.
Les mer om hvordan vi jobber med levering og lek på morgenen

08:45
Vi rydder bort frokost

09:00
Barnemøter på alle avdelinger

09:30
Aktivitet / tur
Les mer om hvordan vi jobber med påkledning 

10:30 / 11:00
Mat
Etter mat begynner bleieskift og legging på Småbasen.
De barna som ikke sover går etter hvert ut. 
Storbasen går ut dersom de ikke allerede er på tur.
Les mer om hvordan vi jobber med måltidet 

14:00
Ettermiddagsmat.
Småbasen begynner med bleieskift 
Alle avdelinger går ut når det er forhold for det, eller har aktiviteter inne til barna blir hentet.
Les mer om hvordan vi jobber med uteleken 

14:30
Alle barna skal være tilbake i barnehagen.

16:30
Barnehagen stenger.
Les mer om hvvordan vi tenker å få til god henting 

 

  • Alle barn og foreldre skal være ute av døren innen kl. 16.30. 
  • Alle tidene med unntak av åpning og stenging er ca. tider. 
  • Varighet av barnemøtet kan variere, men skal være ferdig til 09.30. 
  • Tidspunkt på måltid kan variere +/- 30 minutter