Kontakt oss

Tlf. 400 02 899

Soltrolla: 974 03 318/ 484 04 251

Stubbetrolla: 954 35 097/ 484 04 250

Klatremus: 928 03 303/484 04 252

Småtrolla: 928 03 387

Styrer Nina Raastad Olimb
E-post: Nina.RaastadOlimb@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 22 298

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Pedagogisk innhold

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Barnehagene kan ha forskjellig type dokumenter som beskriver hvordan barnehagen skal jobbe for at barn trives og at kravene til innold i norske barnehager oppfylles. Felles for alle er at barnehageloven stiller krav om at alle barnehager utarbeider en årsplan.

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen.

Årskalender 2020-21

Sammen med årsplanen beskriver disse dokumentene det pedagogiske innholdet i Bergerbakken barnehage. 

 

 

Bildet viser barn som hamrer på planker i skogen