Kontakt oss

Tlf. 400 02 899

Soltrolla: 974 03 318/ 484 04 251

Stubbetrolla: 954 35 097/ 484 04 250

Klatremus: 928 03 303/484 04 252

Småtrolla: 928 03 387

Styrer Nina Raastad Olimb
E-post: Nina.RaastadOlimb@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 22 298

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.

 Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, men samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

For å skape engasjement og ivareta foreldrenes medvirkning har barnehagen valgt å la to foreldre fra hver avdeling møte i utvalget, men samlet sett har foreldrene kun to stemmer. Like mange stemmer som det er ansatte i utvalget.

 

Samarbeidsutvalget i Bergerbakken barnehage har følgende medlemmer barnehageåret 2019/2020:

 

  • Soltroll:  Guro Skretteberg (Kaia) og Silje Nikolaisen (Tobias)
  • Stubbetroll:  Vivi-Ann Brorson (Vilde Marie) og Anne Marthe Lynne (Lise og Sondre)
  • Klatremus: Anne Beate Jansen (Ea) og Anders Løbben (Tuva)
  • Småtroll: Katarina Solheim (Amelia) og Katrine Elnæs (Ludvig)

 

Ansatterepresentanter:

  • Irene Skola
  • Lisbet Sandland