Kontakt oss

Tlf. 400 02 899

Soltrolla: 974 03 318/ 484 04 251

Stubbetrolla: 954 35 097/ 484 04 250

Klatremus: 928 03 303/484 04 252

Småtrolla: 928 03 387

Mikkelshytta: 452 61 480/484 04 253

Styrer Nina Raastad Olimb
E-post: Nina.RaastadOlimb@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 22 298

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, men samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

For å skape engasjement og ivareta foreldrenes medvirkning har barnehagen valgt å la to foreldre fra hver avdeling møte i utvalget, men samlet sett har foreldrene kun to stemmer. Like mange stemmer som det er ansatte i utvalget.

Samarbeidsutvalget i Bergerbakken barnehage har følgende medlemmer barnehageåret 2016/2017 (leder skal velges i oktober): 

Ole Stastad

Gunhild Brekka

Ingeborg Haugli

Silje Nikolaisen

Katarina Solheim

Line Elisabeth Nystuen

Ellen Regine Hansen

Linda Kraggerud

Henriette Bleikelia

Johnny Wibe

Ansatte:

Charlotte Jobraaten

Lisbet Sandland