Kontakt oss

Søtbakken: tlf 93 25 96 57

Tosobråtan: tlf  93 25 96 61

Midtlia: tlf 93 25 96 65

Huskestua: tlf 93 25 96 74 / 93 25 96 93

Styrer Terje Olsen
E-post: Terje.Olsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 48 06 47 22

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hovsenga barnehage

Barnehagen ligger i Vangskroken 2, og er åpen fra kl 07.15 til 16.45

Illustrasjonsfoto fra Hovsenga barnehage hvor ansatt og barn sitter i skyggen og leser
Hovsenga barnehage ligger like ved Toso skole. Barnehagen ligger nær boligområder i Toso, Rønnerud, Haugerenga, Nybygget og Grønland.

Barnehagen bruker ofte de flotte skogsområdene i nærheten. Barna har naturlekeplass med grillhytte, gapahuk og bålplass. Området ved Huskestua brukes til forskning i bekken og «rappelering» i skråninger. Og Haugerjordet er et eldorado for vintersportslige aktiviteter.

De eldste barna klarer å gå til Jevnaker sentrum/Nesbakken, der barnehagen gjerne går innom biblioteket. Andre fine steder i gangavstand er to lekeplasser, friluftsområdet Moesmoen, Hadeland Glassverk, Verkevika og Haugerstranda.

Avdelingene i Hovsenga barnehage har hentet navnene sine fra gamle husmannsplasser i nærheten: Tosobråtan, Midtlia og Søtbakken. Huskestua har beholdt sitt opprinnelige navn. Alle de fire avdelingene samarbeider både faglig og praktisk.

Hovsenga barnehage legger ned avdeling Huskestua fra høsten 2017.

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et godt sted å være og å lære, både for små og store - en barnehage «Med sommerfugler i magen».

Det betyr blant annet at
• hvert barn er unikt
• alle barn skal oppleve mestring og utvikling
• barnehagen preges av glede, humor og entusiasme
• vi har et sterkt felleskap og et stort mangfold
• friluftsliv og uteleik prioriteres høyt.

Ved å være til stede her og nå, lytte til og sette av tid til samtaler med hvert enkelt barn, praktiserer vi barns medvirkning.