Kontakt oss

Søtbakken: tlf 93 25 96 57

Tosobråtan: tlf  93 25 96 61

Midtlia: tlf 93 25 96 65

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lurt å vite om barnehage

Forventninger til ansatte og foreldre finner du mer informasjon om her

Hva kan du forvente av barnehagen?

 • At du og barnet ditt hver dag blir møtt med respekt og vennlighet av personalet.
 • At ditt barn blir sett, hørt og verdsatt
 • At barnet ditt møter omsorgsfulle voksne med relevant kompetanse og erfaring.
 • At det er rom for læring, vekst og utvikling for alle barn utfra egne forutsetninger
 • At barnehagehverdagen er preget av glede, humor og omsorg.
 • At du får informasjon om eget barn og barnehagens aktiviteter og planer.
 • At du får medinnflytelse gjennom samtaler, møter og brukerundersøkelser
 • At vi tar kontakt med deg om barnet ditt når vi har behov for det, eller når vi ønsker samarbeid med andre tjenester vedrørende barnet ditt.
 • At barnehagen bidrar til et godt samarbeidsklima mellom hjem og barnehage.
 • At barnehagen legger til rette for en sunn livsstil og et godt og sunt kosthold.

Hva forventer barnehagen av deg som forelder/foresatt?

 • At du gjør deg kjent med vedtekter og rutiner i barnehagen.
 • At du respekterer barnehagens åpningstider.
 • At du sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute og inne, og nok skiftetøy.
 • At du gir barnehagen nok og nødvendig informasjon om barnet ditt.
 • At du sier fra til barnehagens personale når det er noe du reagerer på /er uenig i, eller noe du er spesielt fornøyd med.
 • At du tar kontakt med personalet når du leverer/henter barnet ditt.
 • At du alltid sørger for at barnet ser at du går og sier «ha det».
 • At du sier fra hvis noen andre enn dere skal hente barnet.
 • At når du henter barnet i barnehagen rydder sammen med barnet de lekene barnet holder på med.
 • At du rydder hyllene/kurvene og ta med vannflaskene hjem til vask hver fredag.
 • At du melder fra hvis barnet er sykt eller ved annet fravær.
 • At du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen.
 • At du deltar på foreldrearrangementer og møter.
 • At du betaler innen tidsfristen.
 • At du sier opp plassen skriftlig.
 • At du bidrar til et godt samarbeidsklima mellom hjem og barnehage

Kjernetid

Kjernetiden er fra kl. 09.30 – 14.00. Alle skal gi beskjed hvis barnet kommer senere. Barnet kan gjerne ha en fridag innimellom hvis dere ønsker det, men husk å gi beskjed så fort som mulig innen kl.09.00 dersom barnet blir borte fra barnehagen.

Leker

Det er ikke lov til å ta med egne leker til barnehage, bortsett fra kosedyr og lignende som barna bruker ved soving.

Skift

Et fullt sett med skift skal ligge i barnehagen til enhver tid: eks trøye, genser, truse, strømpebukse, sokker, langbukse, votter og ullsokker. Husk å merke klærne.

Utetøy

Vi er ute i all slags vær. Send derfor alltid med passende klær. Dresser, regntøy (jakke/bukse) og gummistøvler/vinterstøvler. NB; Solkrem/kuldekrem.

Tøfler/innesko

Ha et par tøfler/sandaler/sko til innebruk stående i barnehagen. 

Mat

Fra barna kommer om morgenen spiser de som vil frokost (medbrakt matpakke) på avdelingen. Frokosten varer fram til. kl.08.30. Ca. klokka 11.00 er det et hovedmåltid i barnehagen, og dette tilbereder vi her. Vanligvis er dette et brød/varmmåltid. Klokka 14.15 er det medbrakt matpakke, frukt/grønnsaker serverer barnehagen. Barna får melk/vann til alle måltidene.

For sent hentet

Dersom barnet blir hentet etter sin oppholdstid i barnehagen vil det ved annen gangs melding føre til et gebyr på 300,- for hver påbegynt halvtime. Det betyr at barnet skal være ute av barnehagen innen stengetid kl. 16.45.

Foreldresamtaler

Tilbys to ganger i året. Dere foresatte kan be om ekstra samtale ved behov.

Foreldremøter

Barnehagen innkaller til foreldremøte to ganger i året. Et møte om høsten og et møte på våren. 

Foreldreråd

Består av foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg (SU)

Skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre og ansatte i barnehagen. Hver gruppe er likt representert.

Bursdagsfeiring

Vi ønsker at barna skal få oppmerksomhet på sin dag. Vi henger ut flagg, lager bursdagskrone og synger bursdagssang. Vi lager en fin stemning rundt feiringen ved lunsjen. Dere tar med en ting som vi koser oss med. F.eks. is, kake, frukt etc.

Dersom dere ønsker å invitere til bursdagsfest hjemme, og dele ut invitasjoner her, ønsker vi følgende: Inviter enten alle jentene/alle guttene på avdelingen, eller alle 3-åringene eller 4-åringene el. Gjennom å invitere gruppevis slipper vi ulykkelige barn som ikke blir invitert.

Merkedager og fester

 • Lucia; Maxi-gruppa går i tog og deler ut lussekatter i barnehagen. Foreldrene inviteres.
 • Nissefest;Store og små kler seg ut som nisser og vi spiser grøt. Kanskje kommer nissen?
 • Julegudstjeneste: Vi «går» til kirken sammen med de andre barnehagene.
 • Karneval: Vi feirer karneval i slutten av februar. Barna tar med kostymer hjemmefra.
 • Påskebrunsj: Vi pynter påskebord på hver avdeling.
 • 8. mai-feiring: Vi går i tog med norske flagg og fane. Vi feirer med pølser og is i barnehagen. Barna har med norske flagg.
 • Work-shop dagene på Stadion; Maxi-gruppa samles på stadion til work-shop dagene. Vi lager masse fint sammen med de andre førskolebarna i Jevnaker kommune.
 • Sommerfest: For alle i barnehagen. Feiringer arrangeres av FAU.

Ferie

Barna skal ha minst tre ukers sammenhengende ferie. De aktuelle ukene må fastsettes senest 01.05. Ferien avvikles fortrinnsvis i perioden 01.06. – 30.09. Barnehagen holder feriestengt uke 29 og 30. Annen periode for avvikling av sammenhengende ferie kan innvilges etter søknad.

Ulykkesforsikring

(Gjensidige) Alle barna er forsikret i den tiden de oppholder seg i barnehagen/åpningstid.

Oppsigelse av barnehageplass

Plass i barnehage må sies opp skriftlig til barnehagen med minst en måneds varsel. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 01. i neste måned. Det er full betaling i oppsigelsestiden på en måned. Blir plassen sagt opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret såfremt ingen nye betalende blir opptatt.

Mer informasjon

Overgang barnehage-skole

I tillegg til planen for overgang barnehage-skole besøker Maxi-gruppa Toso skole/SFO flere ganger i løpet av det siste året i barnehagen for å bli kjente og trygge.

Samarbeidspartnere

Sykdom og barn i barnehage