Kontakt oss

Søtbakken: tlf 93 25 96 57

Tosobråtan: tlf  93 25 96 61

Midtlia: tlf 93 25 96 65

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalg og Foreldrenes arbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, mens samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget. I tillegg kan barnehagen ha et Foreldrenes arbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder:                   Anne Marthe Gundersen

e-post:                 annemarthe.gundersen@gmail.com

Tlf:                         975 33 410

Nest leder:         Silje Brynhildsen

e-post:                 siljejgb@hotmail.com

Tlf:                         959 39 451

Personalet:        Hilde Mellum

e-post:                 Hilde.Mellum@jevnaker.kommune.no

Tlf:                         918 60 069

Personalet:        Kari Synnøve Bækken

e-post:                 KariSynnove.Baekken@jevnaker.kommune.no

Tlf:                         454 70 540

Sekretær: Terje Olsen: tlf. 480 64 722

e-post:  Terje.Olsen@jevnaker.kommune.no

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder:                   Silje Brynhildsen

e-post:                 siljejgb@hotmail.com

Tlf:                         959 39 451

Sekretær:           Malin Hansen

e-post:                 marlie871@gmail.com

Tlf:                         974 14 079

Kasserer:            Britt Karin Berg

e-post:                 bkberg71@hotmail.com

Tlf:                         419 32 166

Vara:                     Marianne van Kervel

e-post:                 marianne.kervel@gmail.com

Tlf:                         971 28 320

Samarbeidsutvalget (SU) for 2008/2019:

Leder:                   Anne Marthe Gundersen

e-post:                 annemarthe.gundersen@gmail.com

Tlf:                         975 33 410

Nest leder:         Silje Brynhildsen

e-post:                 siljejgb@hotmail.com

Tlf:                         959 39 451

Personalet:        Hilde Mellum

e-post:                 Hilde.Mellum@jevnaker.kommune.no

Tlf:                         918 60 069

Personalet:        Kari Synnøve Bækken

e-post:                 KariSynnove.Baekken@jevnaker.kommune.no

Tlf:                         454 70 540