Kontakt oss

Søtbakken: tlf 93 25 96 57

Tosobråtan: tlf  93 25 96 61

Midtlia: tlf 93 25 96 65

Huskestua: tlf 93 25 96 74 / 93 25 96 93

Styrer Terje Olsen
E-post: Terje.Olsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 48 06 47 22

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalg og Foreldrenes arbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, mens samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget. I tillegg kan barnehagen ha et Foreldrenes arbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Marthe Kristiansen, tlf. 979 61 981 og e-post marthe_kristiansen163@hotmail.com

Nestleder: Marianne H. Sætheren, tlf. 402 24 744 og e-post marianne.gagnum@hotmail.com

Personalet: Mette Gry Strand, tlf 932 59 665 og e-post mette.gry.strand@jevnaker.kommune.no

Personalet avd. Midtlia: Nina Bråthen, tlf. 932 59 661 og e-post nina.brathen@jevnaker.kommune.no

Sekretær Terje Olsen: tlf. 480 64 722 og e-post Terje.Olsen@jevnaker.kommune.no

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Sheela Smeby, tlf. 450 00 604 og e-post sheelassen@gmail.com

Nestleder: Mari Nyborg, tlf 458 61 801 og e-post mari@ideodesign.no

Kasserer: Mads Holterbakken, tlf 994 42 525 og e-post madhol@skole.lunner.no

Sekretær: Line Vreim, tlf 934 82 998 og e-post linevreim@hotmail.com