Kontakt oss

Avdeling Hompetitten
Tlf 922 87 362

Avdeling Bakvendtland
Tlf 922 85 347

Styrer Heidi Andersson Solheim
E-post: Heidi.Andersson.Solheim@jevnaker.kommune.no
Tlf 414 20 732

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, mens samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget i Nesbakken barnehage har følgende medlemmer barnehageåret 2016/2017:

Foreldrerepresentanter

Heidi B. Baardseth, tlf. 977 39 788

Petra Svecova, tlf. 978 91 253

Lars Mollerud (vara) tlf. 992 52 782

Jane Christin Kristiansen (vara) tlf. 40 60 98 83

Representanter fra personalet

Bente Moholt, tlf. 922 87 362

Vara: Stine Pehrsson

Jessica Helmerstuen, tlf. 922 85 347

Vara: Siri C Johnsen

Utvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for utvalget.

Foreldrerepresentanter:

 

Heidi B. Baardseth

(Ludvik og Linus sin mamma)                        Tlf:               97739788

 

Petra Svecova

(Martin og Jakubs mamma)                                         Tlf:               97891253

 

 

Lars Mollerud (vara)

(Matias sin pappa)                                                          Tlf:                99 25 27 82

 

Jane Christin Kristiansen (vara)

(Christian og Leon sin mamma)                                 Tlf:                40 60 98 83

 

 

 

Representanter fra Personalet:

 

Bente Moholt                                                         Tlf:             92287362

 

Vara: Stine Pehrsson

 

Jessica Helmerstuen                                                       Tlf:             92285347

 

Vara: Siri C Johnsen