Kontakt oss

Avdeling Hompetitten
Tlf 922 87 362

Avdeling Bakvendtland
Tlf 922 85 347

Styrer Heidi Andersson Solheim
E-post: Heidi.Andersson.Solheim@jevnaker.kommune.no
Tlf 414 20 732

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, mens samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget (SU) i Nesbakken barnehage har følgende medlemmer barnehageåret 2017/2018:

Foreldrerepresentanter:

Heidi B. Baardseth( Linus sin mamma)Tlf: 97739788
Petra Svecova (Jakubs mamma)Tlf: 97891253

Representanter fra personalet ved Nesbakken barnehage:

Silje Trulsen Tlf: 92287362
Vara: Bente Moholt 

Jessica HelmerstuenTlf: 92285347
Vara: Siri C. Johnsen