Kontakt oss

Tlf: 
46 95 12 58 (Lamunga)
46 80 57 97 (Folunga)
41 54 92 54 (Kælva)

Styrer: Stine Kolstad
E-post stine@nordbygardogbarn.no
Tlf. 95 70 31 48

Nordby Gardsbarnehage
Bakkavegen 30
3520 Jevnaker
E-post: 

nordbygardsbarnehage@gmail.com

Eiere:
Mari Bjertnæs
Epost: mari@nordbygardogbarn.no
Tlf. 917 01 206
Bjørge Endrerud
Tlf. 901 49 050
Epost:treskallen@live.no
Nordby Gardsbarnehage

Nordby finner du i Bakkaveien 30 og barnehagen har åpningstid kl 07.00-16.30

I Nordby Gardsbarnehage skal barn og voksne få en unik mulighet til å bli kjent med livet på garden, i skogen og ved fjorden gjennom hele året. Dette skal skje gjennom lek og tilpassede arbeidsoppgaver.

Barnehagen ligger inne på tunet til garden Nordby, på vestsida av Randsfjorden. Områdene rundt garden, som beiteområder, jorder, skogen og Nordbytangen er i flittig bruk. Ny gang- og sykkelveg har også gjort vegen til sentrum av Jevnaker tryggere og enklere.

På Nordby deltar barna på en naturlig måte i fòring og stell av to- og firbeinte venner. Barnehagen har ansvaret for kaniner, høner hele året, 2-3 griser og sauer i sommerhalvåret. Garden har også ammekuer, hvor store og små kan følge med på kalving, kuslepp og alt som skjer.

 

Bildet viser grisene på gården

 

Dyr er utrolig ærlige, og i den daglige kontakten med dyra lærer barna å ta ansvar, vise hensyn, ha tålmodighet og ikke minst å vise omsorg.

Barnehagen har en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Barna er inndelt i tre grupper:

  • Lamunga; inntil 12 barn på ett og to år og fire voksne.
  • Folunga; inntil 12 barn fra 2-5 år og to voksne.
  • Kælva; inntil 12 barn fra 3-5 år og to voksne.

I tillegg har de eldste barna som snart skal starte på skolen, Forskerne, en egen dag i uka hvor de forsker og undrer seg over alt mulig.

Nordby Gardsbarnehage har søkt om utvidelse av barnehagen med en uteavdeling fra høsten 2020.